นิทานอีสป ฉบับ มมร

ผู้แต่ง
แสง จันทร์งาม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
398.5 ส954น 2557
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ง), 135 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.