จักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา : มิติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ = Cosmology in Buddhism : Modern Scientific Dimension /

ผู้แต่ง
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1