จักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนา : มิติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ = Cosmology in Buddhism : Modern Scientific Dimension /

ผู้แต่ง
สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3015 ส324จ 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ฎ, 135 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.