บูรณาการหลักพุทธจริยศาสตร์ในการดำเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบัน = Integration of Modern Thais' Ways of Life With Buddhist Ethics /

ผู้แต่ง
พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ (ชัยยันต์ สืบกระพันธ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ส876บ 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ฏ, 327 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.