การวิเคราะห์ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา = An analysis of instructional leadership of administrators of Phrapariyattidhamma school in general education division

ผู้แต่ง
พระมหาพิทยา จันทร์วงษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 พ671ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ), 239 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.