การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด = People's Participation in Local Politics in Ban Nong Phai, Thawatburi District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
มนตรีศักดิ์ รบศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1