รูปแบบการให้การศึกษาธรรมศึกษาแก่ข้าราชการ = Patterns of Dhammaseuksa Organization For Government Officers /

ผู้แต่ง
พระมหาคำสั้น วิสุทฺธิญาโณ (กางมัน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ค384ร 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ณ, 277 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.