การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = RESIDENT'S PARTICIPATION IN LOCAL DEVELOPMENT PLANS MAKING IN ROI ET MUNICIPALITY'S AUTHORIZED AREA, MUEANG DISTRICT, ROI ET PROVINCE /

ผู้แต่ง
กงธนู อัฐนาค
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 ก112ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ด, 137 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.