การนำหลักอริยทรัพย์ 7 มาใช้ในวิถีชีวิตของสมาชิกบริษัทเทียนแห่งประเทศไทย ศูนย์นครศรีธรรมราช = An Application of Ariyadhama principles in living a life of Tean company, Thailand, Nakhon Si Thammarat center /

ผู้แต่ง
อญาภรณ์ พรหมแก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 อ121ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ถ) 157 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.