การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนในทัศนะบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Resident's Participation in Local Politics in Personnel's Attitudes of Tambon Administration Organizations in Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
บุญศรี แสวง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.82 บ572ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 151 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.