คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เล่ม 1 : คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก = Basic computer : Computer for children /

ผู้แต่ง
ดิวอี้
Corporate Author
วิจิตร ณัฏฐการณิก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : สุรวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขปรับปรุง