การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของพลทหาร กองประจำการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ = Political Participation in Democracy of The Privates of The 21st Infantry Regiment, Queen's Guard /

ผู้แต่ง
รังสยา เครือสวัสดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1