การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของพลทหาร กองประจำการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ = Political Participation in Democracy of The Privates of The 21st Infantry Regiment, Queen's Guard /

ผู้แต่ง
รังสยา เครือสวัสดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 321.8 ร-ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ด), 130 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.