การดำเนินชีวิตแนวเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนย่อย บ้านฟากเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย = How to Live the Life According to The Sufficient Economical Philosophy : A Case Study of Sub-Community of Fakloei Village, Kutphong Sub-District, Muang Loei District, Loei Provance /

ผู้แต่ง
พระจิรศักดิ์ ปญญาธโร (มาลา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 330.128 จ563ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ฎ, 165 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.