เสน่หาปกาศิต /

ผู้แต่ง
รจเรข
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 2525
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1