การบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการตามทัศนะของประชาชน ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ = People's Attitudes Toward Management With Good Governance of Adminitration Monk in Tambon Nongluang, Nonnarai District, Surin Province /

ผู้แต่ง
พระครูศรีปริยัติวราภรณ์ จิตฺตสาโร (สีทอง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1