แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัททองเสียง จำกัด ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Workers' Motivation Towards Duty Performance, Tongsiang CO., LTD., Omnoi Sub-District, Krathumbaen District, Samutsakorn Province /

ผู้แต่ง
สุดใจ ป้องฉิม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 658.314 ส766ร 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ณ,129 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.