การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Participation of people in the administration of the administrative Bangsai Mueang district, Surat Thai province /

ผู้แต่ง
พระธีรวุฒิ อนุภทฺโท (สุทธิชล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1