ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in performance of the Chiang Mai investigating police constabulary /

ผู้แต่ง
กิจจา ศรีกันทา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1