ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in performance of the Chiang Mai investigating police constabulary /

ผู้แต่ง
กิจจา ศรีกันทา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.25 ก637ป 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 155 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.