การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิมุตตายตนะ 5 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of The Five Five Vimuttayatanas in Theravada Buddhism

ผู้แต่ง
ไพรัช เหมศาสตร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 พ987ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ), 107 หน้า ; 30 ซม.