บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งในเขตเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ = Committee's role on building community strength at Tambon Huaypho, Mueang district, Kalasin province /

ผู้แต่ง
เลอพงศ์ ธารสมบัติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1