ความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' opinions on Tambon Hin Kong administrative organization's good governance-based management in Suwannaphum district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
ณปภัช จันทวิมล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ณ111ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 131 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.