ปัญหาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ = Administrative Problems of The Tombon Administrative Organizations Upgraded to Municipality in Mueang District Area, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
สุกัญญา อินทรักษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.8 ส739ป 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ฒ, 131 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.