ชีวิตและผลงานของท่านปัญญานันทะ /

ผู้แต่ง
พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2534
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1