อาจารย์เสถียร โพธินันทะ "บุคคลของพระพุทธศาสนา" : รวมบทความและปาฐกถา ของอาจารย์เสถียร โพธินันทะ เล่มที่ 2 /

ผู้แต่ง
เสถียร โพธินันทะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์,
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1