กลอนสัมผัสใจได้อย่างไร /

ผู้แต่ง
วาสนา บุญสม
Corporate Author
สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ, บรรณาธิการ.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ประกายแสง, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1