ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจระดับประเทศ กลุ่มวัยรุ่น รอบที่ 6 (พ.ศ.2555) ภายใต้โครงการ International Tobacco Control Policy-Southeast Asia /

ผู้แต่ง
บุปผา ศิริรัศมี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1