ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย กลุ่มผู้สูบบุหรี่ รอบที่ 6 (พ.ศ. 2555) การสำรวจระดับประเทศ ภายใต้โครงการ International tobacco control policy-Southeast Asia /

ผู้แต่ง
บุปผา ศิริรัศมี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1