ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย กลุ่มผู้สูบบุหรี่ รอบที่ 5 (พ.ศ.2554) ภายใต้โครงการ International Tobacco Control Policy-Southeast Asia /

ผู้แต่ง
บุปผา ศิริรัศมี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1