รายงานการวิจัย โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา /

ผู้แต่ง
วัฒนาโสภี สุขสอาด
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 370.7 ว398ร 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ฌ, 190 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.