กระบวนการและข้อค้นพบจากการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่การศึกษา /

ผู้แต่ง
วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
Corporate Author
สุอารีย์ ชื่นเจริญ, เพ็ญนภา แก้วเขียว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
371.2 ว768ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ฐ, 123 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.