การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของประชาชนเทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง = An application of self-sufficiency economic philosophy in way of life of people in Mueang district, Trang province /

ผู้แต่ง
พระวีรพงษ์ วีรญาโณ (สายทองแท้)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 330.128 ว828ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ณ, 144 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.