บทบาทการพัฒนาวัดของพระศรีปริยัตยาภรณ์ (กลีบ วรปญฺโญ) วัดพัฒนาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Temple development role of Phrasripariyattayaphorn (Kleep Varapanyo) Watpattanaram Talad sub-district, Mueang district, Suratthani province /

ผู้แต่ง
พระสมพาน พุทฺธสโร (สันวิราช)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 ส231บ 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช), 145 หน้า ; 30 ซม.