บทบาทบิดามารดาของบุตรวัยรุ่น ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Role of Parents on Their Youth's Opinion, Sub-District, Sichon District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
ราตรี หนูแก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 173 ร442บ 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ด, 155 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.