ปรัชญามหายาน /

ผู้แต่ง
เสถียร โพธินันทะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3201 ส894ป 2519
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2519
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
290 หน้า ; 19 ซม.