บุคคลในพระไตรปิฎก (พระพุทธธรรมตามลำดับชื่อบุคคล) /

ผู้แต่ง
อาจารสัมปันโน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30921 อ599บ 2538
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
1-7, 659 หน้า ; 21 ซม.