ลุ่มน้ำนัมมทา /

ผู้แต่ง
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เฟื่องอักษร, 2514
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 9