พัฒนาการของสมภกัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนา = Development of Tranquillized Meditation in Buddhism /

ผู้แต่ง
ภาสญกรณ์ ปรีชาจารย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ภ494พ 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ต, 328 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.