การเมืองที่แก้ปัญหาโลกได้ นรกที่มีอยู่ในระบอบประชาธิปไตร การศึกษาที่เป็นศัตรูต่อประชาธปไตย /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30132 พ334ก 2535
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
56 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.