วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครอบรอบ 200 ปี /

ผู้แต่ง
พรพรรณ ธารานุมาศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เรืองศิลป์, 2524
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1