แสงส่องใจ /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3144 ส243ส 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
128 หน้า ; 19 ซม.