พระราชินีของเรา เรื่องเล่าจากแผ่นดิน /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1