พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน : ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม /

ผู้แต่ง
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.318 ส763พ 2537
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 15
Physical description
820 หน้า ; 26 ซม.