สหรัฐอเมริกา

ผู้แต่ง
คริสโตเฟอร์, มอรา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
973 ค-ส มปป. ค-ส
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
96 หน้า. ภาพประกอบ(สี) 28 ซม.