ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป /

ผู้แต่ง
วิณัฐฐา แสงสุข
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1