คณิตศาสตร์เบื้องต้น = Basic Mathematics /

ผู้แต่ง
สมชาย สุทธิขาว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 8