สองทศวรรษการศึกษาทางไกลสารสนเทศศาสตร์ = Two way Decades of Information Science through Distance Education /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1