ขบวนการประชาสังคมกับการพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย = Civil society movement and development in Northeast Thailand /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ขอนแก่น : ขอนแก่น บุ๊คเซ็นเตอร์, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1