พระพุทธศาสนากับสังคมไทย /

ผู้แต่ง
ทินพันธุ์ นาคะตะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2529