ความรักแสนกล /

ผู้แต่ง
กฤษณา อโศกสิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 2518
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2