สุดยอดคำกลอนสุภาษิตมหากวีสุนทรภู่ พร้อมคำอธิบาย /

ผู้แต่ง
เอกรัตน์ อุดรพร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาการศึกษา, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1