การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์โดยอาศัยกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเอกศึกษา จังหวัดปทุมธานี = The Mathematical Instruction Which Emphasize on Mathematics Application by Problem Solving Process on Percent for Phrathom Suksa 6 Students at Muang-Ake Suksa Primary School in Pathumtani Province /

ผู้แต่ง
ชัยสิทธิ์ อันขวัญเมือง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.7 ช445ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
216 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.